Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  II део за септембар
 25. октобар – преко текућих рачуна
 25. октобар – на кућне адресе
 25. октобар – на шалтерима пошта
 Самосталне делатности  септембар
 2. октобар – преко текућих рачуна
 2. октобар – на кућне адресе и на шалтерима пошта
 Пољопривредни  септембар
 5. октобар – преко текућих рачуна
 7. октобар – на кућне адресе и на шалтерима пошта
 Војни  септембар
 5. октобар – преко текућих рачуна
 7. октобар – на кућне адресе и на шалтерима пошта
 Републике бивше СФРЈ  август  24. септембар