Поштански број Крњаче

Основни поштански број Београда је 11000. Међутим, свака градска општина има свој посебан поштански број, који би требало користити због тачности достављања пошиљке, јер се исти називи улица јављају у више општина.

Поштански број општине је :

11060 Палилула

Поштански број насеља је:

11210 Крњача