ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на основу Закључка Градског већа, спроводи акцију Репрограма дуга који обухвата главницу дуга, камате, судске трошкове и трошкове извршног поступка, за све кориснике услуга из категорије физичких лица и предузетника.

Свим корисницима који репрограмирају дуг отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу жељени модел отплате преосталог дуга, и то:

  • отплата дуга одједном (једнократно плаћање) чиме се остварује попуст у износу од 15%
  • отплата дуга на три месечне рате чиме се остварује попуст у износу од 12%
  • отплата дуга на шест месечних рата чиме се остварује попуст у износу од 10%
  • отплата дуга на дванаест месечних рата чиме се остварује попуст у износу од 5%

Током примене и поштовања услова Репрограма, као и погодности које он нуди, обрачун камате мирује, а потписници су у обавези да плаћају текуће обавезе поред рате за репрограмирани дуг.

Репрограм дуга могу потписати корисници који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, корисници који су утужени код надлежних судова и јавних извршитеља, којима су поступци у току пред надлежним судовима, али и по правоснажним пресудама и решењима о извршењу, као и корисници који су у претходним годинама приступали репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.

Прочитај више  Дoпунa гoдишњих eлeктрoнских и мeсeчних кaрaтa зa jaнуaр 2020.

Репрограм може да се потпише у периоду од 18. новембра до 31. децембра 2019. године, сваким радним даном од 8 до 15 часова, у просторијама Београдског водовода и канализације, у Улици кнеза Милоша 27, на трећем спрату.