ТВ ПРЕТПЛАТА – У документу који је објављен на сајту Скупштине Србије као разлог за доношење измена наводи се да је за потребе несметаног обављања делатности јавних медијских сервиса најцелисходније решење да се у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године они делимично финансирају из буџета Републике Србије, а делимично из таксе која би се наплаћивала преко рачуна за утрошену електричну енергију, који обезбеђује високи степен наплате таксе.

Предлог измена Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис предвиђа поскупљење ТВ претплате са тренутних 220 на 255 динара месечно. Она би требало да почне да се наплаћује од 1. јануара 2020. године.

У документу се такође истиче да се полазило од статистичких података о просечној заради и висини пензија у Србији, високих иницијалних трошкова штампе и дистрибуције рачуна и несразмерно високих трошкова код покретања поступка наплате ненаплаћених потраживања.

Прочитај више  Од данас скупља струја