Одредбама Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града Београда уређује се радно време трговинских формата и занатских објеката на дан државног празника – Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембра, саопштено је из Секретаријата за привреду.

Привредни субјекти који обављају занатску и трговинску делатност на територији града Београда, дежурни продајни објекти неспецијализованих трговинских формата, претежно прехрамбеног асортимана  (хипермаркети, супермаркети, суперете, мини-маркети и др.) у недељу, 10. новембра, морају да раде најмање од 9  до 12 сати.

У понедељак, 11. новембра, дежурни продајни објекти неспецијализованих трговинских формата, претежно прехрамбеног асортимана (хипермаркети, супермаркети, суперете, мини-маркети и др.) морају да раде најмање од 9 до 12 сати. Тог дана, неспецијализовани трговински формати у којима се обавља трговина на мало, претежно непрехрамбеног асортимана, и посебни трговински формати могу бити затворени.

Бензинске станице на државним путевима I и II реда и општинским путевима на територији града Београда раде од 00 до 24 сата, а остале бензинске  станице у граду најмање од 6 до 20 сати.

Дежурни продајни објекти који у време државних и других празника обављају делатност дужни су да распоред, почетак и завршетак радног времена истакну на видном месту објекта, најмање три дана пре дана државног и другог празника.

Сви трговински и занатски објекти на дан државног празника – Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембра, могу бити отворени и радити дуже од наведеног радног времена.

Прочитај више  Апотека Крњача радно време и дежурне апотеке у Београду