Од данас ће бити повећан број возила у преподневном и поподневном вршном периоду на 16 градских линија на којима је попуњеност путника већа од 60 одсто, а то су линије 33, 37, 43, 47, 50, 51, 52, 58, 89, 95, 302, 405, 408, 601, 604 и 605.

Праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији Београда рађено је од 13. до 19. маја.

Прочитај више  Нова обавештења на БУС ПЛУС апаратима